Introduktion till haiku

Haiku är en japansk diktform med flera hundra år gammal historia bakom sig

Historia


Haiku är en japansk diktform med flera hundra år gammal historia bakom sig. Den första stora haikumästaren var Matsuo Basho som levde på 1600-talet, men haikun har utvecklats ur den traditionella japanska diktformen som går över tusen år tillbaka i tiden.

Haikuns form

Västerländsk haiku

Den västerländska haikun definieras ofta som en dikt på tre rader med respektive fem, sju och fem stavelser. Ibland utökas beskrivningen med att det ska finnas en årstidsangivelse och avslutas med en oväntad vändning eller aha-upplevelse.

Japansk haiku

Den japanska haikun skrivs på en rad med sjutton teckenljud (som inte alltid kan översättas till stavelser) med en rytm om fem, sju och fem ljud. Den japanska haikun har också ett skiljetecken som delar in haikun i två delar.

Fri haiku

Eftersom den japanska haikun även består av ljud som motsvarar våra pauser, våra västerländska skiljetecken såsom kommatecken och tankstreck så kan man också tolka den västerländska haikun som mer fri i sin stavelseräkning. Då man pratar om fri haiku är man mer intresserad av att rytmen känns bra när man läser haikun högt.


I den fria haikun fokuserar man därför mer på innehållet.

Haikuns innehåll

Årstid

Årstidsangivelsen är mycket viktig i Japan. Det finns årstidsordslexikon där man kan se vad olika ord har för årstidsanknytelse, t ex är måne höst om inget annat anges.

I amerikansk haiku har man däremot mer och mer tagit bort årstidsangivleserna eftersom årstiderna ser olika ut i olika delar av landet.

Två bilder

Att dela in haikun i två delar eller kanske två bilder som ställs mot varandra skapar en större överraskningseffekt, en större möjlighet att visa på förändring eller förvandling. De båda bilderna kan också skapa ett kraftfält mellan sig som nästan skulle kunna visa på en liknelse utan att använda en metafor.

Språk och bild

En haiku ska skildra ett ögonblick, ett kort händelseförlopp, något som kan upplevas med de fem sinnena. Det ska vara konkret och enkelt beskrivet med ett vardagligt språk där varje ord har sitt värde och eget syfte i sammanhanget.

Haikuögonblicket ska beskrivas objektivt eftersom det lilla formatet inte rymmer poetens egna tankar, känslor och kommentarer. Känslor ska bara beskrivas som upplevda utifrån. Man skriver inte att fågeln är ledsen utan skildrar istället hur fågeln låter eller beter sig osv.

I haikun ska man undvika liknelser, metaforer och personifieringar av naturen och döda ting.

Naturen och människan

Haikun beskriver naturen men i en riktigt bra haiku ska även naturen återspegla den mänskliga naturen utan att använda rena liknelser.

Senryu är en annan japansk diktform som till formen ser likadan ut som haikun men är mer satiriskt och humoristisk. Den handlar mer om mänskliga eller samhälleliga fel och brister eller kanske svagheter.

Vad är skillnaden mellan haiku och senryu?

En bra tumregel för att skilja de båda diktformerna åt:
Handlar dikten om människan i naturen så är det en haiku medan i senryun skildras naturen i människan.

Många gånger bryr man sig i väst inte så mycket om att skilja på haiku och senryu utan kallar dem alla för haiku och hanterar dem på samma sätt.